Zdarma sport pro děti

Zdarma sport pro děti

Rádi bychom pomohli zajistit zdarma sport pro děti ze sociálně slabých rodin. Od první třídy možnost sportovních i zájmových kroužků. Začít chceme všeobecným sportovním oddílem, kde by se děti v první třídě naučili základní sportovní dovednosti. Správné držení těla a vše, co by jim do budoucna přineslo správné návyky.

Spolupráce se studenty tělovýchovy

K této činnosti se budeme snažit najít spolupráci s budoucími pedagogy tělesné výchovy, či přímo studenty fakult tělovýchovy například v oborech fyzioterapie. Tito mladí lidé vedením takových oddílů získají stipendia na svá studia a zároveň budou aplikovat v praxi to, co se ve školách naučí.

  • správné držení a používání těla
  • jak správně běhat nebo třeba dělat kotoul
  • všeobecná sportovní příprava před výběrem konkrétního sportu

Není potřeba hned v první třídě hledat dítěti konkrétní sport. Nechat je seznamovat se se sportem obecně, hledat jejich konkrétní talenty, naučit je pracovat se svým tělem. A hlavně bavit se. Což často děti ze sociálně slabých rodin mají v omezené míře. Jejich rodiče si třeba nemohou dovolit zaplatit konkrétní kroužek. Zde chceme pomoci my. Najít dárce třeba z řad výrobců sportovního vybavení, oblečení, kteří by pomoc takovým kroužkům brali jako formu své propagace nebo poskytnutí daru, který si mohou odepsat z daní dle zákona. Taková podpora pomůže hned dvakrát. Možnost dětí sportovat a zároveň studentům získat prostředky na studia. A nejedná se o velké prostředky.

I malá částka může hodně pomoci

Vezměme si finanční pomoc od firmy, velkého výrobce sportovního vybavení, ve výši 20.000Kč. Taková pomoc pomůže, aby 10 dětí ze sociálně slabých rodin mohlo jednou týdně chodit na kroužek komplexního sportování a pro studenta tělovýchovy by se jednalo o měsíční částku zhruba 1500Kč jako finanční podpora při jeho studiích. Na projekt sport pro děti jsme získali mnoho příznivců z řad vedení škol, které na takový projekt rádi zapůjčí svá krytá sportoviště na 1h v týdnu bezplatně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *